Dự án tư vấn “xây dựng hệ thống thang bảng lương theo Thông tư 17 và Nghị định 49 của Chính phủ”

Dự án tư vấn “xây dựng hệ thống thang bảng lương theo Thông tư 17 và Nghị định 49 của Chính phủ” cho Tổng công ty dầu Việt Nam PV OIL

Với sự tin tưởng và những đánh giá cao về tính thực tiễn của hệ thống lương PMS, TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM PV OIL đã chọn Trường Tư vấn – Đào tạo PMS là đơn vị tư vấn đấu thầu triển khai dự án xây dựng hệ thống Thang bảng lương mới theo Thông tư 17 và Nghị Định 49 của Chính Phủ dành cho PV OIL.

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ 3P

Xây dựng hệ thống thang bảng lương mới dựa trên nội dung của những quy chế như:

  • Quy chế lương đóng BHXH
  • Quy chế phụ cấp (nếu có)
  • Quy chế lương bổ sung

Trên tinh thần đó, tháng 11 vừa qua, Ban Lãnh Đạo PV OIL và Ban Tư vấn của Trường PMS đã khởi động dự án xây dựng hệ thống Thang bảng lương mới theo Thông tư 17 và Nghị Định 49 của Chính Phủ trực tiếp tại Tổng Công ty PV OIL.

Điều quan trọng nhất đối với Thang bảng lương mới là đảm bảo tính linh hoạt, hợp lý và khách quan cho từng vị trí công việc cụ thể cũng như không được ảnh hưởng và vượt quá tổng quỹ lương cho phép của Công ty PV OIL hiện nay.

Dự án tư vấn "xây dựng hệ thống thang bảng lương" tại công ty dầu Việt Nam PV OIL
Dự án tư vấn “xây dựng hệ thống thang bảng lương” tại công ty dầu Việt Nam PV OIL

Đây cũng chính là một trong những vấn đề nhức nhối đối với những đơn vị tư vấn khi xây dựng lại thang bảng lương mới cho Doanh nghiệp, đặc biệt đối với những Doanh nghiệp Nhà nước đang còn chịu ảnh hưởng từ cơ chế quỹ lương công như hiện nay – vị trí chồng vị trí, giá trị công việc chưa rõ ràng…

Tuy nhiên

Với nguyên tắc quy đổi tất cả thông tin không đo đếm được trở thành những con số cụ thể và chính xác đến 2 dấu phẩy của Hệ thống nhân sự PMS, Ban tư vấn PMS đã đảm bảo được những mong muốn đó từ Ban Lãnh Đạo PV OIL đưa ra.

Dự án đã kết thúc thành công sau gần 3 tháng triển khai, giám sát và đôn đốc thực hiện nghiêm túc giữa PMS và PV OIL.

Kết thúc dự án đúng như cam kết ban đầu PMS đã chuyển giao công nghệ xây dựng thang bảng lương mới cho Ban Lãnh Đạo Tổng Công ty PV OIL và tiếp tục hỗ trợ sau dự án kết thúc.

PMS hi vọng Tổng Công Ty Dầu Khí PV OIL sẽ là đơn vị có nhiều bước tiến đột phá sau khi triển khai HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG mới này.

Học Viện Tư Vấn Đào Tạo PMS